Drodzy Strażacy, Druhny i Druhowie!

Z okazji dnia Waszego patrona Św. Floriana pragnę wyrazić swoją wdzięczność za pełną poświęcenia i trudu służbę na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyce.

Wszystkim Strażakom, Druhnom i Druhom składam serdeczne podziękowania oraz wyrazy szacunku i uznania za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi, za profesjonalną postawę.

Życzę Wam nieustającej opieki świętego Floriana, wszelkiej pomyślności i szczęścia na służbie, a w życiu osobistym satysfakcji i entuzjazmu w realizacji wszystkich planów i zamierzeń.

Stanisław Porada
Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce