Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom pomocy społecznej składam wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.

Życzę, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek i wdzięczność osób, którym ofiarowana jest pomoc.

Życzę zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym!

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce

Stanisław Porada