Drodzy Samorządowcy!

Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego pragnę przekazać Wam

najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania za Waszą niezwykłą pracę

 i oddanie dla dobra naszej społeczności.

Jesteście nieodzownym ogniwem naszej lokalnej administracji,

której rozwój, sprawiedliwość i dobrobyt są Waszym priorytetem.

W tym wyjątkowym dniu pragnę życzyć Wam,

drodzy Pracownicy Samorządowi,

mnóstwa sukcesów, zdrowia i satysfakcji w Waszej dalszej pracy.

Niech Wasze wysiłki przynoszą owocne rezultaty,

a każdy nowy dzień będzie okazją do tworzenia pozytywnych zmian

 i wpływania na rozwój naszej społeczności.

Stanisław Porada

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce