Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego

pragnę wyrazić moje najserdeczniejsze podziękowania i uznanie dla wszystkich pracowników naszego samorządu.

Wasza codzienna praca, zaangażowanie i oddanie są fundamentem,

na którym opiera się rozwój i dobrobyt naszej społeczności.

Dzięki Waszemu wysiłkowi i profesjonalizmowi

możemy wspólnie realizować wiele ważnych projektów

i inicjatyw, które poprawiają jakość życia mieszkańców.

Wasza praca często wymaga poświęceń i podejmowania trudnych decyzji, za co jestem Wam niezwykle wdzięczny.

W dniu Waszego święta życzę Wam dużo zdrowia, satysfakcji zawodowej, oraz nieustającej pasji i energii do dalszej pracy.

Niech każdy dzień przynosi Wam radość z wykonywanych obowiązków

i dumę z osiągnięć, które wspólnie realizujemy.

Z wyrazami szacunku i podziękowaniami,

Stanisław Porada

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce