Z okazji Dnia Patrona Strażaków Św. Floriana w imieniu własnym

oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce

pragnę złożyć wszystkim Strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej

serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności i wytrwałości w wykonywaniu

pożytecznej i trudnej misji.

Dziękuję za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy

w trudnych do wykonania zadaniach chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie.

Życzę Wam by służba drugiemu człowiekowi była zawsze źródłem osobistej satysfakcji

i społecznego uznania.

Św. Florian niech strzeże Was podczas akcji

i sprowadza całych do domu.

Aby wspomnienie Waszego patrona było dla Was źródłem natchnienia

do dalszej ofiarnej służby pożarniczej niezależnie od tego

czy pełniona jest ona ochotniczo czy zawodowo.

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce

Stanisław Porada