Szanowne, Drogie Panie!

Z okazji Święta Kobiet składam wszystkim Paniom z Gminy Działoszyce

najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

Aby we wszystkich podejmowanych działaniach

rodzinnych, społecznych, zawodowych

zawsze znajdowały Panie radość, satysfakcję i poczucie samorealizacji.

Za to wszystko raz jeszcze wyrażam ogromną wdzięczność i podziękowanie!

Stanisław Porada

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce