Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty pragnę złożyć najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w roku szkolnym.

Niech Państwa praca na rzecz młodego pokolenia przynosi jak najlepsze owoce oraz daje satysfakcję w realizowanej misji jaką jest troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży.

Życzę wielu sukcesów, radości, uznania i szacunku ze strony wychowanków, rodziców oraz całej społeczności.

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce

Stanisław Porada