SZANOWNI PAŃSTWO, DYREKTORZY,

NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY, PRACOWNICY OŚWIATY.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składam Państwu serdeczne podziękowania za całoroczną pracę, wyrozumiałość, zaangażowanie i trud włożony w wychowanie młodego pokolenia.

Życzę zadowolenia z pracy pedagogicznej, osiągnięć przejawiających się sukcesami uczniów, uznania i szacunku rodziców oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności.

Niech każdy dzień będzie wypełniony radością, spokojem, sukcesami zawodowymi, wdzięcznością uczniów, a praca z dziećmi i młodzieżą przynosi satysfakcję.

Pamiętając także o Emerytowanych Nauczycielach i Pracownikach Oświaty wyrażam nadzieję, że cieszą się dobrym zdrowiem i zasłużonym wypoczynkiem oraz z przyjemnością wspominają swoich uczniów i wychowanków.

Z wyrazami szacunku,

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce

Stanisław Porada