Informujemy, że w miejscowości Dziewięczyce w altanie w dniu 2 lutego br. od godziny 12:00 do 13:00 i w dniu 4 lutego br. od godziny 13:00 do 14:00 będą wydawane przez pracownika Urzędu decyzje w sprawie wymiaru podatków na 2022 rok. Uprzejmie prosimy o odbiór decyzji.