Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Działoszyce do udziału w Obchodach 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.