Jesteśmy ogromnie podekscytowani, że możemy podzielić się z Państwem wspaniałymi wiadomościami!

Projekt „Utworzenie świetlic środowiskowych na terenie Gminy Działoszyce” dobiegł końca, przynosząc wiele pozytywnych rezultatów i radości dla naszej społeczności. Dzięki niezwykłemu wsparciu, determinacji i zaangażowaniu wszystkich stron, osiągnęliśmy znaczące cele, które miały ogromne znaczenie dla naszych dzieci i rodzin. To ogromne osiągnięcie i dowód na to, że nasze wysiłki nie poszły na marne. Widzimy, jak wiele korzyści przyniosło to naszej społeczności i jak wiele nowych umiejętności zdobyły nasze dzieci.

Na wstępie chcielibyśmy gorąco podziękować za otrzymane dofinansowanie w wysokości 1mln 511tys.277zł, które otrzymaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie. ?? To dzięki temu wsparciu mogliśmy zrealizować nasze marzenie o świetlicach środowiskowych na terenie naszej Gminy.

Dziękujemy Pani Renacie Janik Wicemarszałek woj. świętokrzyskiego za nieocenione wsparcie, zaangażowanie i otwartość, która umożliwiła nam realizację tego projektu.

Uczestnicy projektu, czyli nasze dzieci miały możliwość korzystania z opieki i zajęć edukacyjnych w czasie wolnym od zajęć szkolnych, takich jak wsparcie matematyczne, logopedia, psychologia, nauka języka angielskiego, informatyka oraz zajęcia muzyczne. Dodatkowo, rodzice mogli skorzystać z bezpłatnych porad psychologa oraz prawnika. Na zakończenie projektu dzieciaki otrzymały tablety oraz materiały biurowe, które pomogą w nauce i rozwoju osobistym.

Jednym z głównych osiągnięć projektu było wyremontowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Dzierążni na kwotę  320 000,00 zł, dostosowując je do potrzeb świetlicy środowiskowej. Przeprowadzono kompleksowe prace, uwzględniające dostępność dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażono świetlicę we wszelkiego rodzaju sprzęt, w tym komputery, urządzenia multimedialne, sprzęt sportowy, gastronomiczny i wypoczynkowy.

W ramach projektu rodziny uczestniczyły również w dwóch 3-dniowych wyjazdach warsztatowych, które miały na celu trening kompetencji wychowawczo-opiekuńczych. Dzieci miały okazję zwiedzić piękne miejsca takie jak Zakopane i Krynica-Zdrój, a także uczestniczyć w jednodniowych wycieczkach do Warszawy, Kazimierza Dolnego, Kielc i Krakowa.

Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, co udało Nam się osiągnąć w ramach tego projektu!

Dzięki nowo utworzonej świetlicy środowiskowej dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności i nawiązywać wartościowe relacje. To prawdziwie inspirujące widzieć, jak nasza społeczność się rozwija i staje się jeszcze silniejsza.

Wyrażamy ogromną wdzięczność dla Pań wychowawczyń, które z ogromnym zaangażowaniem prowadziły codzienne zajęcia w naszej świetlicy środowiskowej. Wasza pasja, cierpliwość i oddanie sprawiły, że miejsce to stało się oazą edukacji, rozwoju i miłości dla naszych dzieci. Dziękujemy za Waszą pracę i inspirację, jaką przekazujecie naszym najmłodszym członkom społeczności.

Dziękujemy Pani Psycholog za wsparcie emocjonalne, jakie oferowała naszym dzieciom i rodzinom w trakcie trwania projektu. Obecność, troska i profesjonalizm przyniosły ogromne korzyści naszej społeczności. Dzięki pomocy, dzieci i rodziny mogły radzić sobie z trudnościami, rozwijać umiejętności społeczne i odnaleźć wewnętrzną siłę.

Dziękujemy Pani Prawnik za bezcenną pomoc i porady, które udzielała naszym rodzinom. Wiedza prawnicza i zaangażowanie pomogły wielu rodzinom w trudnych sytuacjach prawnych i dały im poczucie bezpieczeństwa.

Nie możemy zapomnieć o osobach, które prowadziły zajęcia matematyczne, logopedyczne, muzyczne oraz informatyczne, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności naszych dzieci w tych konkretnych dziedzinach. Wasza wiedza, cierpliwość i zaangażowanie były niezastąpione. Dzieci zyskały nowe umiejętności, pewność siebie i pokonały własne trudności.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego projektu. Wasze wysiłki przyczyniły się do tworzenia silniejszej społeczności, w której nasze dzieci i rodziny mogły rozwijać się i osiągać swoje cele. Wasza praca nie jest tylko zawodowa, ale niesie ze sobą ogromne znaczenie społeczne i wpływa na przyszłość naszej społeczności. Jesteśmy zaszczyceni, że mieliśmy okazję współpracować z tak wyjątkowymi osobami jak Wy.

Niech ta inicjatywa będzie inspiracją dla nas wszystkich, aby kontynuować pracę na rzecz rozwoju naszej społeczności. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej.

Dziś dzieci wraz z rodzicami odwiedziły Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego gdzie spotkały się osobiście z Panią Renatą Janik Wicemarszałek woj. świętokrzyskiego, Panią Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyną Kubicką oraz jej Zastępcą Panem Arturem Potaczała.