Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach informuje, że w dniu dzisiejszym miało miejsce podpisanie umowy w siedzibie firmy, między Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp.z.o.o. w Promniku a Gminą Działoszyce na zadanie „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Działoszyce”.

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Działoszyce (w tym PSZOK) w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Mimo rosnących cen produktów i usług, w 2023 roku utrzymana zostaje taka sama stawka za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych jak w roku 2022 czyli 26zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku braku kompostownika oraz 25zł miesięcznie od mieszkańca przy samodzielnym kompostowaniu bioodpadów.

To niesamowicie ważne i dobre wieści.

Nowy, 2023 rok zapowiada się bardzo miło.

Przypominamy również o ustawowym obowiązku segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców.