11 grudnia br. o godz. 10:00 zgodnie ze Statutem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na Hali Sportowej w Działoszycach odbył się X Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Działoszycach.

W zjeździe wzięli udział delegaci Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zaproszeni goście: Starosta Pińczowski- Zbigniew Kierkowski, Burmistrz MiG Działoszyce- Stanisław Porada, Zastępca Burmistrza- Katarzyna Bochniak i Przewodniczący Rady Miejskiej- Dawid Bączek.

Podczas zjazdu, któremu przewodniczył Pan Marian Wędrychowski, wszyscy obecni w tym delegaci, składający się z przedstawicieli jednostek OSP z terenu Gminy Działoszyce, wysłuchali sprawozdania z działalności OSP w minionym pięcioleciu oraz dokonano wyboru nowych władz Zarządu, które prezentują się następująco:

  • Prezes- dh Marian Wędychowski
  • Wiceprezes- dh Leopold Kosiński
  • Wiceprezes- dh Łukasz Szostak
  • Wiceprezes- dh Edward Helak
  • omendant Gminny- dh Zbigniew Szczepański.

Spotkanie było jednocześnie okazją do wręczenia medalu Chomicza druhowi Ryszardowi Kocerba za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz za zaangażowanie w swoją pracę. Jest to jedno z najważniejszych odznaczeń nadawanych przez Zarząd Główny ZOSP RP. Druh Marian Książek- wieloletni Prezes Gminnego Związku OSP RP otrzymał oficjalne podziękowanie od Wojewódzkiego Związku OSP RP za codzienną gotowość do niesienia pomocy, za wieloletnią służbę i bardzo dobrą współpracę!

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Gminy Działoszyce zostali: Marian Wędrychowski, Zbigniew Szczepański, Leopold Kosiński, Edward Helak, Łukasz Szostak, natomiast delegatami na Zjazd Powiatowy: Marian Wędrychowski, Zbigniew Szczepański, Leopold Kosiński, Edward Helak, Łukasz Szostak, Artur Gołębiowski i Zdzisław Leks.

Podziękowania na ręce strażaków i życzenia pomyślności złożył Starosta Pińczowski Pan Zbigniew Kierkowski oraz Pan Burmistrz Stanisław Porada w ciepłych słowach wyraził wielkie uznanie za chęć niesienia pomocy innym oraz życzył jak najlepszej współpracy!

Nowemu Zarządowi życzymy sukcesów w kierowaniu działalnością gminnych jednostek OSP w nadchodzących latach.