W poniedziałek 25 października 2021 r. premier Mateusz Morawiecki przekazał wyniki pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

To data, która oznacza początek nowego etapu dla Gminy Działoszyce!

4 miliony 702 tysiące 500 złotych dla Gminy Działoszyce w ramach I Naboru Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu #PolskiŁad.

To kolejne potwierdzenie, że współpraca samorządu Gminy Działoszyce z administracją rządową przynosi wymierne dla Mieszkańców efekty, efekty ciężkiej pracy w zakresie potrzeb mieszkańców.

W ramach inwestycji przebudowany i rozbudowany zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Działoszycach wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem. Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmować będzie utwardzenie terenu wraz z podłączeniem mediów, budowę budynku administracyjno-socjalnego oraz garażu, przebudowę istniejącego budynku magazynowego, ogrodzenie terenu, zakup maszyn, urządzeń oraz środków transportu odpadów (m.in. śmieciarki, ciągnik), wyposażenie obiektu.

W imieniu własnym, jak również mieszkańców gminy Działoszyce, dziękujemy tym, bez których współpracy, wsparcia i wspólnego dążenia do celu, realizacja tego zadania nie byłaby możliwa: MATEUSZ MORAWIECKI- PREMIER RP, Dr hab. Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, poseł na Sejm RP, Bartłomiej Dorywalski- Poseł na Sejm RP. Serdecznie Dziękujemy!

Jedna z większych inwestycji ostatnich lat ruszy w Gminie Działoszyce!