Związek Międzygminny NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej informuje, że od dnia 04.11.2022r. na terenie Gminy Działoszyce a dokładniej w MIEŚCIE DZIAŁOSZYCE

rozpocznie się wymiana wodomierzy przez firmę PPHU PARTNER z Wrocławia.

Monterzy będą posiadali imienne upoważnienia do przeprowadzenia wymiany wodomierza na zlecenie ZM NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej oraz będą poruszali się oznakowanymi samochodami.