Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2022 roku znak: DKC-071-2/22, uprzejmie informujemy o zmianie urzędnika wyborczego w Gminie Działoszyce.

Nowym urzędnikiem wyborczym w Gminie Działoszyce została Pani Urszula Stefańska.