W dniu 09.06.2021r. w sołectwach Wolica, Dziewięczyce i Pierocice odbyły się wybory uzupełniające Sołtysów oraz Rad Sołeckich.

  • Sołectwo Wolica- nowym Sołtysem został Pan Adam Owczarek
  • Sołectwo Pierocice- nowym Sołtysem został Pan Ireneusz Karędał
  • W Sołectwie Dziewięczyce nie wybrano nowego Sołtysa z powodu braku kandydatów. Poinformujemy Państwa o dodatkowym terminie wyborów.

Chcę złożyć serdeczne gratulacje nowo wybranym Sołtysom. Wierzę, że społeczny mandat zaufania, którym obdarzyli Państwa mieszkańcy, jest gwarantem udanej współpracy pomiędzy lokalną społecznością a władzami samorządowymi. Liczę zatem, że w rozpoczynającej się dla Was kadencji będziemy wspólnie podejmować szereg działań i konsultować najważniejsze decyzje, kierując się zawsze troską o dobro mieszkańców całej gminy i każdej miejscowości z osobna!

Raz jeszcze gratuluję i życzę powodzenia

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce
Stanisław Porada