W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada odebrał w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach z rąk Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza dwie promesy!!!

1 Promesa przeznaczona będzie na: „Przebudowę drogi gminnej Dzierążnia-Marianów celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego”, całkowita wartość inwestycji to: 1 000 700,00zł a dofinansowanie jakie otrzymaliśmy to aż: 750 000,00 zł.

2 Promesa przeznaczona będzie na: „Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Opatkowice i Ksawerów celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego”, całkowita wartość inwestycji to: 270 460,00zł a dofinansowanie jakie otrzymaliśmy to aż: 202 000,00 zł.

Dofinansowania pochodzą z rezerwy celowej budżetu Państwa będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Spadek terenu i podatność lessowego podłoża na szkodliwe działanie wód opadowych uniemożliwia rolnikom dojazd do gospodarstw domowych oraz pól uprawnych szczególnie po wystąpieniu gwałtownych opadów atmosferycznych. Zabezpieczenie dna wąwozu tłuczniem drogowym i nawierzchnią bitumiczną z odprowadzeniem wody do rowu przydrożnego na dalszym odcinku drogi wraz z zabezpieczeniem skarp wąwozu betonowymi płytami ażurowymi oraz geosiatkami, utrwali w znacznym stopniu ten odcinek komunikacyjny przed działaniem ewentualnych klęsk żywiołowych i w rezultacie pozwoli zaoszczędzić środki finansowe kolejne jego naprawy.

Prace rozpoczną się już niebawem!

Galeria zdjęć