Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada odwiedził Warszawę, a dokładniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych aby spotkać się z Wiceministrem Spraw Zagranicznych Panem Dr hab. Piotrem Wawrzykiem.

Podczas spotkania poruszane były zagadnienia związane z rozwojem gminy i planowanymi inwestycjami. Omawiane były możliwości uzyskania dofinansowania z programów krajowych oraz unijnych na duże zadania inwestycyjne planowane do realizacji w obecnej kadencji samorządu.

Wizyta u Naszego Świętokrzyskiego Posła Pana Piotra Wawrzyka upłynęła w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę dla dobra mieszkańców Naszej Gminy.

Dziękujemy za spotkanie!

Galeria zdjęć