21 grudnia Harcerze ze Szkoły Podstawowej w Działoszycach przekazali na ręce Pana Burmistrza Stanisława Porady symboliczne Betlejemskie Światełko Pokoju.

Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.

Harcerze, niosąc lampiony ze Światłem do swoich sąsiadów, urzędów, parafii, przyjaciół i znajomych dzielą się radosną nowiną i kultywują największe wartości braterstwa i pokoju.

Serdecznie dziękujemy drużynie harcerskiej za działania jakie wykonują na rzecz mieszkańców i osób potrzebujących.