Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931), od dnia 3 listopada br. tj. wtorek do odwołania Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach będzie zamknięty dla interesantów z zewnątrz. Praca w UMiG będzie odbywać się w systemie zdalnym – kontakt telefoniczny, ePUAP, e-mail. Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać:

  • ­ za pomocą skrzynek umieszczonych przy wejściu do budynków Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach,
  • ­ telefonicznie – numery telefonów: 41 35 26 010, 41 35 26 005, 41 35 26 047
  • ­ faks do Urzędu numer: 41 35 26 900,
  • ­ za pomocą poczty elektronicznej: główny e-mail gmina@dzialoszyce.pl,
  • ­ za pomocą skrzynki na ePUAP: /3928lavgyg/SkrytkaESP

Podstawowy sposób kontaktu z pracownikami to poczta elektroniczna lub rozmowa telefoniczna. W sprawach pilnych np. w przypadku konieczności odbioru dowodu osobistego lub zgłoszenia zgonu należy uprzednio skontaktować się telefonicznie na numer 41 35 26 010 wew. 37 lub mail: usc@dzialoszyce.pl.

Mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo oraz konieczność stosowania szczególnych środków ostrożności w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa proszę o stosowanie się do powyższych wskazówek.

Burmistrz: email: stanislaw.porada@dzialoszyce.pl,

Z-ca Burmistrza: 413526010 wew. 22, email: katarzyna.bochniak@dzialoszyce.pl,

Sekretarz: 413526010 wew. 24, email: budownictwo.inwestycje@dzialoszyce.pl,

Skarbnik: 413526010 wew. 34, email: ksiegowosc@dzialoszyce.pl,

Referat Spraw Obywatelskich i USC: 413526010 wew. 42, email: ewidencja.ludnosci@dzialoszyce.pl,

Referat Finansowy: 413526010 wew. 34, email: ksiegowosc@dzialoszyce.pl,

Referat Budownictwa, Inwestycji i Drogownictwa: 413526010 wew. 24, email: budownictwo.inwestycje@dzialoszyce.pl,

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 413526010 wew. 31, email: ochrona.srodowiska@dzialoszyce.pl,

Referat Organizacyjny: 413526010 wew. 32, email: katarzyna.bugaj@dzialoszyce.pl.

Kontakt z samodzielnymi stanowiskami pracy Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach za pośrednictwem centrali.

Za utrudnienia, niezależne od tut. Urzędu PRZEPRASZAMY!!!

Stanisław Porada
Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce