W Suchedniowie trwa Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

Spotkanie ma na celu:

  • przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2022r. oraz wykonania planu dochodów i wydatków za 2022r. zaopiniowanego przez Komisję Rewizyjną;
  • ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2023r. oraz przyjęcie planu dochodów i wydatków Stowarzyszenia na 2023r.

Zebrania Członków to nie tylko merytoryczne spotkania i wymiana poglądów, ale również możliwość spędzenia miło czasu z ludźmi z branży.

Dziękujemy za zaproszenie!