VI Rajd Republiki Pińczowskiej upamiętniający 79 rocznicę utworzenia Republiki Pińczowskiej- obszaru wyzwolonego spod okupacji niemieckiej przez oddziały partyzanckie: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej w wyniku wspólnych działań zbrojnych w okresie 24 lipca–15 sierpnia 1944 r.

Dzisiaj, podczas drugiej części Rajdu, uczestnicy dotarli do Działoszyc, gdzie wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Stanisławem Poradą złożyli wiązankę pod tablicą pamiątkową, upamiętniającą wydarzenia z sierpnia 1944 roku.

Tablica znajduje się przy Szkole Podstawowej w Działoszycach, a miało tam miejsce rozbrojenie posterunku policji i żandarmerii niemieckiej.

Republika Pińczowska powstała w 1918 roku po rozbrojeniu przez mieszkańców miasta oddziału wojsk okupacyjnych. W 1944 roku, po wyzwoleniu miasta spod okupacji niemieckiej przez oddziały partyzanckie: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej w wyniku wspólnych działań zbrojnych w okresie 24 lipca–15 sierpnia 1944 r., utworzono tak zwaną drugą Republikę Pińczowską.

Dziękujemy Drużynie Harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki z Działoszyc na czele z Dyrektorem Szkoły Panem Marcinem Szymbrą

Dziękujemy Muzeum Regionalnemu w Pińczowie za zorganizowanie tego wydarzenia

To wspaniałe wydarzenie pozwala nam uczcić pamięć bohaterów i wydarzeń związanych z historią Republiki Pińczowskiej.