Jeżeli znasz miejsce pobytu poszukiwanego lub możesz przekazać istotne dla śledztwa informacje pilnie skontaktuj się z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej w Katowicach nr tel. 798 031 306, Komendą Wojewódzką w Katowicach nr tel. 47 85 11 444, Komendą Miejską Policji w Częstochowie nr tel. 47 85 81 255 lub najbliższą jednostką Policji.