Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach przestrzega przed próbami wyłudzeń metodą „  na pracownika mgops bądź pracownika urzędu gminy”. Oszuści  wykorzystują naszą niewiedzę oraz łatwowierność. Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi osoby starsze i samotne!!

W związku z sygnałami, które otrzymaliśmy od mieszkańców  w sprawie rzekomych wizyt  przeprowadzonych przez pracowników administracyjnych na prywatnych posesjach, informujemy, iż jest to kolejna metoda wyłudzenia pieniędzy przez oszustów.

Pracownicy urzędu nie proszą o pokazywanie banknotów oraz innych przedmiotów wartościowych!!!

W razie wątpliwości, przypominamy, że każdy mieszkaniec ma prawo poprosić pracownika mgops /urzędu o wylegitymowanie się lub można skontaktować się z  Komisariatem Policji w Działoszycach tel. 47 805 32 43, w celu weryfikacji takiej osoby.