Zakończyliśmy kolejną inwestycję realizowaną ze środków własnych Gminy Działoszyce, a mianowicie „Utwardzenie placu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sancygniowie”:). Całkowity koszt tego zadania wyniósł 49 572,62 zł! Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS. wiły się nieprawdziwe informacje, dotyczące rzekomej dewastacji elewacji zewnętrznej na Budynku Szkoły Podstawowej w Działoszycach.

Inwestycja polegała na:

  • wykonaniu koryta pod plac o głębokości 32cm;
  • ­ wykonaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem;
  • ­ podbudowy z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości 15cm po zagęszczeniu;
  • ­ obsypaniu krawędzi nawierzchni bitumicznej kruszywem łamanym;
  • położono warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego o grubości 4cm;
  • ­ ułożono warstwę ścieralną 4cm.

Podczas odbioru inwestycji obecny był Naczelnik OSP Sancygniów Adam Zawartka, Sołtys Wsi Sancygniów Krzysztof Łach, Przewodniczący Rady Dawid Bączek, Radna Agnieszka Ożóg, pracownicy Urzędu, przedstawiciele firmy WOJTRANS oraz Inspektor Nadzoru.

Remiza i plac wokół OSP prezentują się naprawdę pięknie!

Galeria zdjęć