Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tj. nawalnego deszczu i gradu z dnia 24.06.2021, Urząd Gminy rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tego niekorzystnego zjawiska.

UWAGA!

Wnioski będą przyjmowane ostatecznie do 02.07.2021r. (piątek) do sekretariatu UMiG Działoszyce w godz. 7:15-15:15.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Komisja będzie szacowała straty według kolejności złożonych wniosków.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Działoszyce.

Do wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwie należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok. Będziemy Państwa informować o terminie oględzin komisji