Dziś, 26 października w Pińczowie miały miejsce uroczystości upamiętniające Żydów z Ziemi Pińczowskiej, którzy 80 lat temu zostali wypędzeni z miasta przez Niemców w ramach Akcji „Reinhardt”- planu mającego na celu wymordowanie ok. dwóch milionów Żydów mieszkających w okupowanej Polsce.

Uroczystości rozpoczęły się w pińczowskiej synagodze o godz. 1️0:00 modlitwą za zmarłych- Kadisz. Partnerem wydarzenia był Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie.

Podczas tego pięknego wydarzenia odsłonięto tablicę pamiątkową ku pamięci pińczowskich Żydów- Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej  wywiezionych w 1942 roku do obozu zagłady w Treblince wymordowanych przez niemieckich okupantów.

W sali kinowej PSCK, wyemitowano prelekcję „Historia społeczności żydowskiej w Pińczowie”- Renaty Urban, następnie odbyło się spotkanie z Jadwigą Gałązką- członkinią Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Warszawie oraz mieliśmy możliwość spróbować pysznej i wyjątkowej kuchni żydowskiej.

Serdecznie Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów Panu Włodzimierzowi Badurakowi oraz Pani Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie Pani Justynie Dziadek za zaproszenie na tak piękne wydarzenia.