Kolejny wyjątkowy i uroczysty dzień za Nami!

Oficjalne przecięcie wstęgi biało czerwonej odbyło się z udziałem unikatowego gościa w osobie Pana Marszałka Andrzeja Bętkowskiego oraz Pana Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Stanisława Porady, Zastępcy Burmistrza Katarzyny Bochniak, Pracowników Urzędu, Radnych Rady Miejskiej i mieszkańców poszczególnych sołectw. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie.

Zakończone zostały następujące zadania:

  • Termomodernizacja Świetlicy w Kujawkach- koszt całkowity: 523 067,30zł; dofinansowanie 85% – 444 607,00zł; wkład gminy: 78 460,30zł.
  • Termomodernizacja Świetlicy w Januszowicach- koszt całkowity: 655 795,59zł; dofinansowanie 85% -557 426,00zł; wkład gminy: 98 369,59zł.

Budynki wyglądają jak nowe! Prezentują się na najwyższym poziomie. Wykonano głęboką termomodernizację energetyczną połączoną z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Projekt jest kompleksowy i wykorzystuje oszczędności energetyczne dzięki zastosowaniu następujących rozwiązań: wykonano ocieplenie obiektu, przegród zewnętrznych obiektu w tym ścian zewnętrznych, dachów lub stropów; ocieplenie i wymianę podłóg; wymianę okien, drzwi zewnętrznych; wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowę systemów grzewczych. W modernizowanych energetycznie budynkach zamontowana jest także instalacja paneli fotowoltaicznych.

Dwa zadania z „Kompleksowej rewitalizacji miasta Działoszyce-etap II” również oficjalnie oddaliśmy do użytku publicznego a mianowicie:

  • Przebudowa placu targowego przy ul. Ogrodowej- koszt całkowity: 869 610,00zł; dofinansowanie 80%-695 688,00zł ; wkład gminy: 173 922,00zł.

Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącej wiaty targowej oraz dwóch budynków technicznych, budowę sześciu wiat targowych i osłony śmietnikowej, remont istniejącego utwardzenia i ogrodzenia oraz montaż małej architektury (zdroju wody pitnej, stojaków na rowery, ławek i koszy na śmieci) wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Ogrodowej; remont chodnika-wymiana istniejącej zewnętrznej nawierzchni oraz poprawa stanu podbudowy. Nasza targowica dostała drugie życie i przeszła gruntowne zmiany!  Mamy nadzieję, że cieszy się dużym zainteresowaniem wśród sprzedających jak i kupujących.

  • Modernizacja ulicy Stawisko- koszt całkowity: 365 064,00zł; dofinansowanie 80%- 292 051,00zł ; wkład gminy: 73 013,00zł.

Zakres prac podzielony był na trzy etapy.

Etap I: Remont nawierzchni ulicy Stawisko

-Budowa i przebudowa jezdni

-Budowa i przebudowa chodników

-Rozbiórka i odtworzenie przepustu pod koroną drogi

-Zabezpieczenie kabla nN i regulacja włazów kanalizacji sanitarnej

Etap II: Przebudowa drogi poprzez budowę sieci elektroenergetycznej do 1kWpolegającej na budowie oświetlenia ulicznego oraz budowie chodnika łączącego Plac Targowy z ulicą Stawisko

-Budowa oświetlenia ulicznego

-Budowa chodnika szerokości 2,50m

-Budowa kanału technologicznego

Etap III: Budowa sieci wodociągowej

Mamy nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania mieszkańców ul. Stawisko.

Dziękujemy Panu Marszałkowi za dotychczas owocną współpracę, dziękujemy za odwiedziny i pamięć o Naszej Gminie.