Zaszczytem było dziś uczestniczyć w uroczystym otwarciu i poświęceniu trzech remiz-świetlic, które przeszły głęboką termomodernizację!

W wydarzeniu wzięli udział Marek Bogusławski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, Stanisław Porada, Przewodniczący Związku Międzygminnego NIDZICA Andrzej Bydłosz, Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, Strażacy, Proboszczowie z parafii Wolica, Dzierążnia i Działoszyce, mieszkańcy poszczególnych sołectw oraz pracownicy urzędu.

Pierwsza remiza, „Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza – Świetlica Jakubowice”, zrealizowana została we współpracy z firmą „Agnes” Michał Guzera z Kielc. Koszt wykonania zadania to 1 135 000,00 zł.

Druga remiza, „Poprawa efektywności energetycznej budynku Remiza- Świetlica Sudół”, objęła szereg prac modernizacyjnych, których całkowita wartość wynosi 948 470,00 zł.

Natomiast trzecia remiza, „Poprawa efektywności energetycznej budynku remiza – Świetlica Szyszczyce”, została zrealizowana przy współpracy z firmą EURO-OKNO Wiesław Adamski, a jej koszt wyniósł aż 1 287 184,85 zł.

Te inwestycje nie tylko poprawiły stan budynków remiz, ale przede wszystkim miały na celu zwiększenie efektywności energetycznej, co przyniesie korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska naturalnego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tych projektów oraz wszystkim mieszkańcom, którzy wsparli nasze wysiłki. Jesteśmy przekonani, że te działania przyczynią się do dalszego rozwoju naszej społeczności i poprawy naszej jakości życia!

Serdecznie dziękujemy Panu Marszałkowi Andrzejowi Bętkowskiemu, Pani Renacie Janik wicemarszałek woj. świętokrzyskiego oraz Markowi Bogusławskiemu – Wicemarszałkowi Województwa Świętokrzyskiego za nieocenione wsparcie i zaangażowanie w realizację naszych projektów! Dzięki ich hojnym dofinansowaniom mogliśmy przeprowadzić głęboką termomodernizację naszych remiz-świetlic.

Niezapomniane podziękowania kierujemy także do wszystkich sołtysów, radnych, kół gospodyń wiejskich oraz druhów strażaków za nieustające wsparcie i zaangażowanie w nadzór nad pracami remontowymi. Wasza współpraca i chęci sprawiły, że nasze otwarcie było niezapomnianym wydarzeniem, a uroczystość została pięknie przygotowana i przyciągnęła ogromną frekwencję mieszkańców!

Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w otwarciu oraz za wsparcie naszych działań. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że ten dzień był wyjątkowy i pełen radości oraz nadziei na dalszy rozwój naszej społeczności. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy razem tworzyć lepsze jutro dla nas wszystkich!