Mamy ogromną przyjemność ogłosić, że wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie oraz poświęcenie naszej nowej inwestycji: „Poprawa efektywności energetycznej budynku remizy-świetlica Dziewięczyce”. Całe przedsięwzięcie to wartość: 1 131 600,00 zł.

Projekt przewidywał wiele istotnych działań termomodernizacyjnych, między innymi:

  • Docieplenie ścian zewnętrznych oraz elewacja,
  • Izolacja fundamentów,
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • Izolacja stropu pod nieocieplonym poddaszem,
  • Aktualizacja instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,
  • Instalacja fotowoltaiczna na dachu,
  • Pompa ciepła z instalacją grzewczą,
  • Remont zbiornika bezodpływowego,
  • Uporządkowanie terenu.

Inwestycja była możliwe dzięki umowie podpisanej 29 lipca 2021 roku z władzami regionu świętokrzyskiego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (remizy-świetlice) na terenie Gminy Działoszyce”.

Chcemy serdecznie podziękować księdzu proboszczowi Dariuszowi Pyczek za uroczyste poświęcenie naszego nowego obiektu! Przecięcia wstęgi dokonali przede wszystkim mieszkańcy, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, Pan Burmistrz, Radni Rady Miejskiej oraz Przewodniczący Związku Międzygminnego NIDZICA Pan Andrzej Bydłosz.

Nasza wdzięczność kierujemy do Pana Marszałka Andrzeja Bętkowskiego, Pani Renaty Janik za niezwykłe wsparcie i zaangażowanie w realizację naszych projektów! Dzięki ich hojnym dofinansowaniom mogliśmy przeprowadzić głęboką termomodernizację naszych remiz-świetlic.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym oraz mieszkańcom za wsparcie i cenne rady na każdym etapie!