W ostatnią niedzielę tj. 06.06.2021r. w kościele pw. Marii Magdaleny w Dzierążni odbyła się uroczysta Msza Święta, podczas której 40-lecie kapłańskie obchodził ks. kan. Władysław Kutuś.

Mszę Świętą prowadził ks. Dziekan Marian Fatyga. Ksiądz proboszcz Władysław Kutuś dziękował Bogu za dar kapłaństwa w 40 rocznicę święceń.

W imieniu mieszkańców Gminy Działoszyce Pan Burmistrz Stanisław Porada złożył uroczyste życzenia z okazji tak pięknego Jubileuszu. Nie zabrakło również życzeń od strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, od Orkiestry Dętej z Dzierążni, od Kół Gospodyń Wiejskich, uczniów szkół oraz parafian.

Z okazji tak pięknego Jubileuszu 40-lecia święceń kapłańskich życzymy Księdzu Proboszczowi wielkiej radości z każdego dnia Kapłańskiej Służby oraz sił i zdrowia w sprawowaniu trudnych obowiązków ojca parafii.

Niech Miłosierny Bóg obficie nagradza Twoje kapłańskie oddanie w służbie Kościoła a Matka Boża oraz Święci Patroni Parafii niech będą Twoim wsparciem w codziennej służbie Bogu i ludziom.
Niech wierność Bogu, Kościołowi i kapłańskiej służbie dalej prowadzi Cię przez życie!
Szczęść Boże!

Galeria zdjęć