W dniu dzisiejszym w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Kielcach podpisana została umowa na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024r.

W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich w Dzierążni umowę podpisały Panie Maria Paterek oraz Grażyna Kocerba, a ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Pani Dyrektor Elżbieta Korus oraz Zastępca Dyrektora Pan Arkadiusz Ślipikowski.

Główne cele naszego projektu to:

-Poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów poprzez aktywność fizyczną i terapię zajęciową.

-Zapewnienie możliwości integracji społecznej i nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

-Zwiększenie świadomości zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania.

-Poprawa sprawności fizycznej i samodzielności seniorów w codziennych czynnościach.

-Integrowanie seniorów i utrwalanie ich partycypacji w życiu publicznym poprzez aktywność fizyczną i czynne uprawianie sportu.

Działania w ramach projektu będą obejmować:

-Zajęcia z psychologiem: terapia zajęciowa.

-Zajęcia z fizjoterapeutą: ćwiczenia ogólnorozwojowe, wzmacniające mięśnie i poprawiające koordynację ruchową.

-Warsztaty „Aktywny Senior: Zdrowie i Witalność”: gimnastyka ogólnorozwojowa i yoga.

-Zajęcia z dietetykiem: wykłady o zdrowym odżywianiu i praktyczna nauka robienia zdrowych sałatek.

Dzięki wsparciu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz naszym wspólnym wysiłkom, nasi seniorzy będą mogli cieszyć się lepszym zdrowiem, większą samodzielnością i pełniejszym życiem.

Razem budujemy zdrowsze i bardziej zintegrowane społeczeństwo!