Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada oraz Skarbnik Gminy Pani Zofia Nocoń podpisali w dniu dzisiejszym umowę na modernizację dróg prowadzących do gruntów rolnych z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Panem Andrzejem, Bętkowskim, Panią Wicemarszałek Renatą Janik oraz Członkiem Zarządu Panem Markiem Jońca‼️

Umowy dotyczyły:

  • Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jastrzębniki długości 360m.
  • Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziekanowice długości 140m.

Łączne dofinansowanie, które otrzymaliśmy z budżetu Województwa Świętokrzyskiego wynosi aż 65 000,00 zł.

Zakres prac przewiduje wykonanie: robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej jak również umocnienie pobocza z kruszywa łamanego.

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA UZNANIE I PRZYZNANE DOFINANSOWANIE.

Staramy się sprostać oczekiwaniom rolników i obiecujemy, że na tym nie poprzestaniemy.