Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
Rozlicz PIT w gminie Działoszyce
Program Czyste powietrze
Powrzechny Spis Rolny 2020
Znak Projektu Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego i Unii Europejskiej

Ułatwienia dla rolników

16-08-2023

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Józef Cepil informuje, że Agencja wprowadziła ułatwienie dla rolników, którzy posiadają tzw. małe gospodarstwa o powierzchni do 5 ha.

W takiej sytuacji zamiast ubiegać się o przyznanie dopłat bezpośrednich do poszczególnych upraw na danej powierzchni, rolnik może wnioskować o przyznanie zryczałtowanej płatności do hektara. Jej wysokość wynosi 225 euro/ha.

Aby skorzystać z takiego rozwiązania wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Agencji – otrzymacie go także w naszym biurze.

Płatność dla małych gospodarstw może być przyznana rolnikowi, jeżeli:

1) złożył on wniosek o przyznanie płatności na rok 2023 (w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 r.), w którym łączna powierzchnia użytków rolnych, będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 r., wynosi nie więcej niż 5 ha

2) na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności na rok 2023

do podstawowego wsparcia dochodów zostanie zatwierdzona powierzchnia wynosząca co najmniej 1 ha

3) na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności za rok 2022 przez tego rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, powierzchnia zatwierdzona do jednolitej płatności obszarowej (JPO) była większa od zera.

LINK (link otwiera się w nowej karcie