Z przyjemnością ogłaszamy, że jako Związek Międzygminny NIDZICA ZMNidzica, którego Prezesem jest Pan Andrzej Bydłosz -wspólnie podpisaliśmy umowę na „Termomodernizację i remont budynku administracyjno-technicznego Związku Międzygminnego NIDZICA w Kazimierzy Wielkiej”.

Na to zadanie Związek uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość tego kluczowego zadania wynosi aż 2 500 000,00 zł.

Wykonawcą tego ambitnego projektu jest firma EURO OKNO, której doświadczenie i profesjonalizm dają nam pewność, że prace zostaną wykonane na najwyższym poziomie!

Cieszymy się, że możemy podejmować takie inicjatywy, które przyczyniają się do poprawy warunków życia i pracy naszych mieszkańców.