W dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony na terenie województwa świętokrzyskiego trening systemu alarmowania ludności cywilnej, zwany dalej treningiem, przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego.

Celem treningu jest jednocześnie upamiętnienie 79 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego.

Chwała BOHATEROM!