Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pińczowie lek. wet. Grzegorz Sychowski serdecznie ZAPRASZA NA SZKOLENIE Z ZAKRESU:

Bioasekuracja w gospodarstwach utrzymujących świnie wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny w świetle zmiany rozporządzenia z 9 maja 2023 roku;

Aktualna sytuacji dotycząca chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu pińczowskiego- zagrożenia i możliwości zabezpieczenia zwierząt gospodarskich przed nimi.

31.05.2023 (środa) godz. 12:00, Siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach.