Święty Mikołaj zaczął już swoją podróż…i przybył do wsi Marianów.

Radość dzieci była ogromna, wszyscy zostali obdarowani. Każde dziecko otrzymało paczkę ze słodkościami, zakupionymi ze środków sołeckich. Można było sobie nawet zrobić pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem.

Mikołaj oczywiście nie zapomniał i wręczył mały upominek Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce Stanisławowi Porada, który gościł na tej małej uroczystości.

Taka radość mobilizuje do dalszego działania i organizowania cyklicznie takich akcji.

Wspieramy takie akcje.