W dniu dzisiejszym Pan Burmistrz Stanisław Porada wziął udział w zorganizowanym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego spotkaniu pt.: „Świętokrzyskie gminy i powiaty wśród beneficjentów 400 mln euro z EFS+ 2021-2027: możliwość finansowania działań na rzecz mieszkańców regionu”.

Spotkanie prowadziła głównie Pani Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pani Renata Janik oraz Pani Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka.

Głównym tematem spotkania była możliwość realizacji- finansowania przez samorządy inteligentnych rozwiązań, uczestnicy mogli zapoznać się z tematyką możliwości finansowania działań na rzecz mieszkańców swoich regionów. Informacje zebrane podczas spotkań pozwolą na zaplanowanie działań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Dziękujemy za zorganizowanie tak wartościowego spotkania!