Konferencja naukowo-szkoleniowa nt.: „ZDROWIE RODZINY PODSTAWĄ DOJRZAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA”, to już XX edycja Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Co roku w maju  – z uwagi na przypadający w tym miesiącu Międzynarodowy Dzień Rodziny – organizowane są konferencje z udziałem międzynarodowych autorytetów oraz warsztaty z młodzieżą. Inauguracyjna konferencja jest punktem wyjścia dla przedsięwzięć realizowanych we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego. Tematyka warsztatów i konferencji ukierunkowana jest na rodzinę, role i problemy jej członków towarzyszące im na przestrzeni życia.

Przedstawicielami Naszej Gminy na konferencji był Burmistrz MiG Działoszyce Stanisław Porada, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Jadwiga Łaszowska oraz Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Monika Lemańczyk.