Szanowni Państwo, Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według nowych zasad, wnioski o świadczenie będzie można składać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe ❗

Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce pomóc w uzupełnieniu wniosków mieszkańcom Naszej Gminy, dlatego też w dniu 13 lipca od godziny 9.00 do 12.00 na Sali Narad znajdującej się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Działoszycach zorganizowany zostaje dyżur pracownika ZUS-u.

Na spotkanie z pracownikiem ZUS zabierz:

  • ­ dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
  • ­ telefon komórkowy;
  • ­ adres e-mail;
  • ­ numer rachunku bankowego, na który przekazane zostanie świadczenie;
  • ­ nazwa i adres szkoły, do której będzie uczęszczać dziecko.

Osobą do kontaktu ze strony ZUS jest Pani Renata Gołębiowska tel.: ☎️ 41 357 73 45 lub 502 008 450.

Wszystkie informacje w linku poniżej:
https://www.zus.pl/…/od-1-lipca-mozna-skladac…/4085671