ZAPRASZAMY na spotkanie z pracownikiem ZUS w dniu 17.03.2022r. na Sali Ślubów w UMiG Działoszyce o godz. 09.00-13.00.

500+:

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. Paszport;
 • Telefon komórkowy;
 • Twój adres MAIL;
 • Numer rachunku bankowego na który przekażemy świadczenie;
 • Pesele dzieci;

RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY – NIEZBĘDNE DOKUMENTY I DANE:

 • Dane dziecka/dzieci  na które wnioskujesz o Rodzinny kapitał opiekuńczy
 • Akt urodzenia dziecka jeśli dziecko nie ma nadanego nr PESEL + tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia na język polski
 • Dane najstarszego dziecka w rodzinie
 • Swój nr telefonu
 • Swój adres e-mail
 • Nr rachunku bankowego  ( w przypadku zagranicznego rachunku dodatkowo: nazwa banku, międzynarodowy identyfikator banku (BIC, SWIFT)
 • Dane współmałżonka/ drugiego rodzica
 • Dane ojca najstarszego dziecka w rodzinie
 • Jeśli Ty lub współmałżonek/drugi rodzic pracujesz bądź prowadzisz działalność w Państwach UE/EFTA  konieczne będzie podanie daty zatrudnienia/prowadzenia działalności.
 • Jeśli jesteś osobą, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka i przyjęła je na wychowanie  dołącz do wniosku  zaświadczenie sądu opiekuńczego albo adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka.