Z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Stanisława Porady w dniu 10.03.2023 r. odbędzie się spotkanie z pracownikiem ZUS dotyczące świadczenia 500+.

Warto skorzystać z okazji i dopilnować konieczności złożenia wniosku drogą elektroniczną – w przypadku niedotrzymania terminu świadczenie może nie zostać wypłacone w pełnej, należnej wysokości.

Od 1 lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie 500+ na kolejny okres świadczeniowy. W przypadku nie złożenia wniosku wypłata świadczenia nie będzie kontynuowana. Złożenie wniosku do końca kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczeń. Wsparcie w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecko do  ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie jest przyznawane i wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane kontynuowaniem wypłaty świadczenia 500+ do kontaktu z pracownikiem ZUS. Ekspert odpowie na Państwa pytania i udzieli pomocy w prawidłowym złożeniu wniosku.

Spotkanie odbędzie się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury przy Szkole Podstawowej, ul. Szkolna 5.

10 marca br. w godz. 9:00-1300.

Wniosek o świadczenie można złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych, portalU Emp@tia.pl oraz bankowość elektroniczną.