W dniu wczorajszym w Sędziszowie odbyło się spotkanie szkoleniowe dla Wójtów, Burmistrzów oraz Prezydentów należących do Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

Poruszone zostały ważne zagadnienia dla rozwoju naszych lokalnych ojczyzn, w tym przede wszystkim możliwości pozyskania środków finansowych w nowej perspektywie Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Prelekcje dotyczące środków unijnych wygłosił Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Artur Potaczała.

Uczestnictwo w spotkaniach ZWiGRŚ za każdym razem stanowi doskonałą okazję do zwiększenia swojej wiedzy w zakresie zagadnień dotyczących samorządu, co pozwola podejmować dobre decyzje, od których zależy kierunek rozwoju Naszej Gminy .

Dziękuję zarządowi związku za spotkanie!