W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach 13 października 2023 roku 22 pierwszoklasistek i pierwszoklasistów w podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym złożyło ślubowanie. Obiecali być wzorowymi uczniami, dbać o swoje zachowanie i poświęcać się nauce, by sprawiać radość nauczycielom i rodzicom. To ważny moment w życiu każdego ucznia, który symbolizuje ich zaangażowanie w proces edukacji. Dyrektor Marcin Szymbra symbolicznie pasował ich na uczniów.

W uroczystości uczestniczył Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada oraz Sekretarz Nina Turek-Kwiecień.

Z okazji Dnia Edukacja Narodowej chcemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność dla wszystkich nauczycieli, którzy nie tylko przekazują wiedzę, ale również kształtują przyszłość naszych dzieci. Wasza praca i oddanie mają ogromne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa.

W ręce czwartoklasistów Burmistrz przekazał 20 nowoczesnych  laptopów HP Probook 440 9G w ramach rządowego programu wsparcia rozwoju kompetencji cyfrowych „Laptop dla ucznia” Ministerstwo Cyfryzacji. Program ma kontynuować wsparcie uczniów i nauczycieli w kolejnych latach.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i całej szkoleń społeczności życzymy samych sukcesów.