Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Działoszyce na sesję Rady Miejskiej w Działoszycach, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek 4 kwietnia 2022 roku o godzinie 9:00. Tematem sesji będzie poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Działoszyce, na którą Radni nie wyrażają zgody.
Całkowity koszt inwestycji to 4 642 406,72 zł z czego dofinansowanie to aż 3 946 045,74 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz 650 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID.
Pozostały wkład własny w kwocie 46 360,98 zł zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat 2020 -2021 co stanowi zaledwie niecały 1% wartości inwestycji.