Dzisiaj, Pan Burmistrz Stanisław Porada wspólnie z Panią Skarbnik Miasta i Gminy Agnieszką Makowską-Rams podpisali umowę z firmą SPECTRUM KIELCE na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia Stadionu w Działoszycach”.

Koszt inwestycji to:  388 099,65zł!

W ramach planowanej inwestycji przwiduje się dostawę, montaż, modernizację oświetlenia stadionu wraz z częściową przebudową instalacji wewnętrznej oświetlenia boiska głównego, boisk bocznych oraz amfiteatru. Modernizacja obejmuje zmainę wysokości głównych słupów oświetleniowych boiska piłkarskiego, zmianę lokalizacji istniejących słupów wraz z dołożeniem dodatkowych na boiskach bocznych oraz wymianę opraw oświetleniowych w muszli koncertowej.

Dzięki modernizacji oświetlenia, czyli wymianie źródeł światła, poza wymiernymi korzyściami finansowymi, czyli oszczędności w opłatach za energię elektryczną poprawią się również warunki treningowe i bezpieczeństwo na stadionie.  Znaczące korzyści odniesie także środowisko przyrodnicze. A to za sprawą zmniejszenia emisyjności CO2 do atmosfery i ograniczenia odpadów niebezpiecznych.