Dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyło się ważne wydarzenie dla Naszej Gminy! Pan Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce Stanisław Porada razem z Wojewodą Świętokrzyskim Panem Józefem Bryk podpisali umowę w sprawie udzielenia dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymując wsparcie na kwotę 154 176,00zł!

To ogromny krok w kierunku ułatwienia Naszym mieszkańcom codziennych dojazdów. Dzięki tej inwestycji uruchomimy nową, niezwykle potrzebną linię komunikacyjną relacji: Skalbmierz – Pińczów – Skalbmierz przez miejscowości: Drożejowice, Kwaszyn, Januszowice, Jakubowice, Działoszyce, Ksawerów, Bronów, Dziewięczyce, Wolica, Przecławka, Polichno, Góry, Michałów, Skrzypiów!

Ta nowa linia nie tylko ułatwi dojazdy do szkół, pracy czy placówek zdrowia, ale także pomoże w zniwelowaniu wykluczenia ekonomicznego dla wielu naszych mieszkańców. To właśnie takie inicjatywy budują naszą wspólnotę i sprawiają, że każdy może czuć się częścią czegoś większego!

Dziękujemy Wojewodzie Świętokrzyskiemu Panu Józefowi Bryk za  zaangażowanie i troskę o naszą gminę!

Jesteśmy pewni, że ta inwestycja przyniesie wiele korzyści naszej społeczności.