Szanowni Mieszkańcy Miasta Działoszyce.

Mamy zaszczyt ogłosić, że w dniu dzisiejszym podpisana została umowa z wykonawcami na realizację ambitnego projektu pt. „Rewitalizacja Miasta Działoszyce – Etap 3.”

Ten historyczny moment jest krokiem w kierunku jeszcze piękniejszego i funkcjonalniejszego miasta dla nas wszystkich‼️

Wykonawcami, którzy zostali wyłonieni w przetargu, są:

 • Gabriel Celuch, firma GABRO
 • Arkadiusz Bartocha, Kamil Powroźnik, firma BAZKAM.

Przypomnijmy, że na ten cel otrzymaliśmy promesę z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych #PolskiŁad w kwocie 8 910 000,00zł‼️‼️

Całość inwestycji wyniesie aż: 10 055 560,00zł‼️

Nie możemy także pominąć tego wyjątkowego faktu, że przy podpisaniu umowy z nami był obecny przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Robert Książka.

To ogromny zaszczyt i dowód na to, że nasz projekt Rewitalizacji Miasta Działoszyce – Etap 3 cieszy się ogromnym uznaniem.

Zadanie Rewitalizacji Miasta Działoszyce -Etap 3 podzielone jest na pięć części, które obejmują następujące zadania:

Część 1:

 • Remont ulicy Ogrodowej w sąsiedztwie placu targowego z zagospodarowaniem przyległego terenu.
 • Zagospodarowanie placu przy ul. Moniuszki w Działoszycach z przebudową dojścia do ul. Pińczowskiej oraz remontem parkingu.
 • Remont i przebudowę ul. Skalbmierskiej.
 • Wykonanie chodnika na terenie Szkoły Podstawowej w Działoszycach.
 • Przebudowa cieku na działkach w Działoszycach.
 • Urządzenie placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni tartanowej przy Przedszkolu w Działoszycach.
 • Wykonanie stanowisk parkingowych z możliwością ładowania samochodów elektrycznych Car port przy budynku UMiG.
 • Wykonanie systemu monitoringu jakości powietrza na budynku UMiG.
 • Niwelacja i utwardzenie placu przy budynku UMiG.
 • Wykonanie miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych przy rynku w Działoszycach.

Część 2:

 • Przeprowadzenie kompleksowych prac w centrum miasta Działoszyce, w tym termomodernizacji i odnowy elewacji budynków, remontów dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Wykonanie stanowisk parkingowych z możliwością ładowania samochodów elektrycznych Car port przy Przedszkolu.
 • Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla przedszkola samorządowego.
 • Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych na stadionie sportowym.
 • Zakup sprzętu, m.in. pojazdu do zbierania odpadów segregowanych, kosiarki, przyczepy do ciągnika rolniczego, pojazdu bagażowo-pasażerskiego, oraz aluminiowej skrzyni ładunkowej.

Część 3:

 • Budowa parku wypoczynkowo-spacerowego w Działoszycach na działkach z wykupem terenu inwestycji.
 • Wykonanie parkingu dla rowerów i pojazdów ze stanowiskiem ładowania samochodów elektrycznych.
 • Wytyczenie alejek spacerowych, placu zabaw, obiektów małej architektury oraz oświetlenia parkowego.

Część 4:

 • Remont w Szkole Podstawowej w Działoszycach, obejmujący wiele pomieszczeń.
 • Zakup wyposażenia Szkoły i Gminnego Ośrodka Kultury.
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej pod potrzeby ładowania elektrycznego autobusu szkolnego.
 • Realizacja odwodnienia wód opadowych na placu szkolnym.
 • Przeprowadzenie kompleksowych prac w centrum miasta, termomodernizacja i odnowa elewacji budynku przy ul. Moniuszki 13.

Część 5:

 • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót.

To BARDZO WAŻNY projekt, który odmieni Nasze Miasto i uczyni je jeszcze piękniejszym.

To będzie jeszcze lepsze miejsce do życia dla nas wszystkich.

Bądźmy dumni z naszej gminy i razem przyczyńmy się do jej rozwoju!